Full Time Temizlik Personeli

İş yerinizin, evinizin, mağazanızın ve ihtiyaç duyduğunuz alanlarda doğru bir temizlik personeli bulmak zor bir durum. Ancak ÇETKAGRUP Temizlik sayesinde, doğru ve disiplinli bir şekilde çalışacak olan temizlik elemanlarına sahip olabilirsiniz. Full time temizlik personeli ihtiyacınız için firmamızın sunmuş olduğu çözümlerden faydalanabilir, doğru ve eğitimli bir temizlik görevlisine sahip olabilirsiniz. Kendi ilanınızla aradığınız temizlik görevlileri işin ehli olmayabilirler. Buda alanlarınızın sağlıklı bir şekilde temizlenmemesi anlamına gelir. Bunun yanında, ofis ya da evlerinizdeki eşyalarınızın zarar görmesi söz konusu olabilir. Ancak kurumsal bir kimliğe sahip olan ÇETKAGRUP Temizlik aracılığıyla temizlik personeli edinmeniz halinde, deneyimli ve tecrübeli arkadaşlarımızdan sizlere göndereceğimizden emin olabilirsiniz.

Bu sayede mekanlarınız daha temiz ve hijyen bir ortama sahip olmuş olurken, aynı zamanda eşyalarınıza zarar vermeden gerçekleşen bir temizliğin rahatlık ve ferahlığını hissedeceksiniz. Eğer temizlik esnasında kimyasal maddeler çok fazla kullanılırsa, uygun olmayan mekanlara da kimyasallarla müdahale edilirse, bu durumda, eşyalarınızın zarar görmesi söz konusu olabilir. Bunların yaşanmaması adına işin ehline tevdi edilmesi en iyi yapılacak işlerden birisi olacak.

En iyi Full Time temizlik görevlileri yetiştiriyoruz..

ÇETKAGRUP Temizlik, Avrupa standartlarında temizlik çalışmaları yapan bir firmadır. Personelini de bu gereklilikleri sağlayabilecek şekilde eğiten ÇETKAGRUP Temizlik, daha güzel mekanların sağlanması için kendi üzerine düşen görevleri doğru bir şekilde yapmaktadır. Bu sektörün en büyük sorunu, deneyimsiz ve eğitimsiz temizlik iş gücünün var olmasıdır. ÇETKAGRUP Temizlik, bu açığı kapatmak adına kendi hissesine düşen vazifeyi yapmakta, kendi personelini en iyi hizmet verebilecek niteliklere sahip olarak eğitmektedir. Bu kapsamda yaptığımız eğitim çalışmalarında, full time temizlik personelin temizlik stratejisini belirlemesi ve malzemelerin nasıl kullanılması gerektiği hususunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Genel iş tanımlamaları, kalite prosedürüne uygun bir şekilde temizliklerin nasıl yapılacağı personel eibimize benimsetilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve üst amirlere karşı gelinmemesi konusunda gerekli olan eğitimler verlmektedir.

Tüm personel, ÇETKAGRUP Temizlik iş prosedürüne ve iş talimatına uygun işleyiş içerisinde işlerin tamamlanmasından ve sonlandırılmasından sorumludurlar. Bu bakımdan personel, işe başlayış saatinden bitiş saatine kadar gerekli olan günlük temizlik talimatını uygular ve başarılı şekilde tamamlanmasını sağlar. Yapılan işlerin kontrol edilmesi ve rapor halinde sunulması, önemli bir güven verici çalışma olarak firmamızca yapılmakta ve aksaklıkların olmaması sağlanmaktadır. Bu bakımdan full time temizlik personeli ihtiyacı duyan firma ya da kurumların işlerinden ara vermeden personel hizmetlisinin işlerini takip etme ihtiyaçları yoktur. Gerekli takip ve denetimin sağlanması ÇETKAGRUP Temizlik şirketinin sorumluluğu altındadır.

Müşterilerin doğru bir temizlik personeline sahip olması için gereken çalışmaları her zaman doğru ve yerinde yapan ÇETKAGRUP Temizlik, eğitimli, disiplinli personellerle temizlik ihtiyaçlarınıza çözümler bulmaktadır. Personel ekibimizde nitelik olarak işlerin sağlıklı bitirilebilmesi için bazı şartların sağlanmasına dikkat ediyoruz. Bizim prensiplerimiz, müşterilerimizin daha sağlıklı bir hizmet almalarını sağlamak adına, değer verdiğimiz önemli ilkelerdir. Bu ilkeler güvenilirlik, çalışanlarımızın verilen vazifeyi başarılı şekilde yerine getirebilmeleri için fiziksel güç, iş yeterliliği, çalışkanlık ve azimli olmak gibi önemli kriterlerdir. Doğru ve güvenilir bir personele sahip olacak şekilde, günlük temizlik işlerinizin aksamadan yapılması için ÇETKAGRUP Temizlik firması, sizlerin yanındadır.

Talep ve Şikayetlerin Ele Alınması

Temizlik Projelerinde nihai tüketiciden veya müşteri temsilcisinden alınan tüm istekler ve çağrılar değerlendirilmektedir..Gelen istek ve çağrılar, talep yada şikayet olduğunun belirlenmesi, istek ve/veya çağrının değerlendirilmesi ve cevaplandırılmasının takibi için istek ve/veya çağrıyı alan kişi tarafından (sorumlu personel/şef) Operasyon Hareket Formu’na kayıt edilir.Formu dolduran kişi, form üzerinde yer alan bilgileri tam ve anlaşılır olarak doldurmalıdır.

Öncelikle istek ve/veya çağrının şikayet mi, talep mi olduğu belirlenir.Daha sonra gelen istek ve/veya çağrının içeriği ve çözümün bizim sorumluluk alanımızda olup olmadığı değerlendirilir. Eğer gelen istek ve/veya çağrının çözümü ÇETKAGRUP Temizlik’ nin yetki ve sınırları dahilinde değil ise bu durum istek ve/veya çağrıyı ileten kişiye (müşteri temsilcisi yada nihai tüketici) uygun bir dille açıklanır.

GELEN İSTEK VE/VEYA ÇAĞRININ ÇÖZÜMÜ ŞİRKETİN YETKİ VE SINIRLARI DAHİLİNDE İSE,

– İstek ve/veya çağrının giderilmesi için gerekli faaliyet hemen uygulanabiliyor ise çağrıyı alan kişi faaliyeti derhal uygulamak için gerekli işlemleri yapar ve forma kayıt eder.

– İstek ve/veya çağrının giderilmesi için gerekli faaliyet hemen tamamlanamıyor ve süreç gerektiriyor ise (iş planına alınma, eğitim programına alınma vs) yapılacak işlemler forma kayıt edilir ve çağrıyı ileten kişi ve müşteri temsilcisi konu ile ilgili bilgilendirilir.

– Daha sonra temizlik işinin tamamlanması ile beraber istek ve/veya çağrıyı alan yada yönlendiren kişi tarafından sonuç bölümü doldurularak takibi yapılır. Sonuç bölümü doldurulan istek ve/veya çağrılardan sistemi uygun olan projelerde talepler talep sahiplerine, şikayetler ise müşteri temsilcisine onaylatılır.

– Sistemi uygun olmayan projelerde talepler yöneticiler tarafından onaylanabilir ancak şikayetler mümkün olduğunca müşteri temsilcisine onaylatılmalı eğer ısrarla onay alınmıyor ise yönetici müşteri ile görüşerek formu onaylamalıdır.

– Eğer müşteri / yönetici müşteri şikayet yada talebinin çözülmediğini görür yada tespit eder ise takibi onaylamaz ve onay bölümünde bu durumu belirtir. Bu durumda talep yada şikayet yeniden ele alınacağı için operasyon hareket formuna tekrar işlenir. Böylece yeni bir düzeltici faaliyet ve takip süreci başlar.

– Yazılı olarak gelen müşteri şikayetleri de aynı şekilde takip edilir ve gelen yazı operasyon hareket formunun ekine iliştirilir.

– Operasyon hareket formları projelerde kalite kayıdı olarak kabul edilir, her gün için ayrı form kullanılır ve müşteri memnuniyeti dosyasında kalite kayıtları prosedüründe belirlenen sürelerce saklanır.

– Gelen çağrıların analizi talep şikayet formunda yapılır ve gerekli düzeltici tedbirler alınır.

Temizlik Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

Müşterilere belli periyotlarda beklenti ve memnuniyetlerinin ölçmek için müşterinin onayı alınarak izin verdiği ölçüde anketler yapılır. Müşteri memnuniyet anketleri her müşteri için senede en az bir kere yapılmakla beraber hangi müşteriye ne kadar sıklıkta anket yapılacağına ilgili direktör ile Operasyon Yönetimi karar verirler.Anketler müşteri temsilcisinin uygun gördüğü şekilde ve uygun görülen departmanlara dağıtılır, belli bir süre sonra toplanır.Yapılan müşteri anketleri değerlendirildikten sonra sonuçları değerlendirilir ve şikayetlerin iyileştirilmesi için ilgili düzeltici faaliyetler başlatılır.

Tüm çalışmalar ilgili müşteri temsilcisine Direktör ve Operasyon yöneticisi imzalı bir rapor ile sunulur. Müşteri anketleri sonucunda ortaya çıkan verileri, ilgili Proje yöneticisi ve direktör bir toplantı yapılarak değerlendirirler. Çıkan bilgiler doğrultusunda ilgili müşteriler ile direkt olarak görüşme sağlanır, proje iş planı gözden geçirilir, eğitim planı gözden geçirilir ve projede müşteri beklentileri konusunda gerekli çalışmalar başlatılır. Çıktıların sonuçlarına göre Düzeltici faaliyet prosedürünün ilgili maddeleri uygulanır.Tüm müşteri anketleri ilgili projelerde kalite kayıtları prosedüründe belirlenen sürelerde saklanır.

ANA GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

– Genel İş Tanımlarına , Kalite güvence prosedürlerine be I.S.O 9001:2000 Revizyonu kurallarına uymak

– Müşteri ve üstlerine karşı nazik ve iyi bir tutum sergilemesi.

– ÇETKAGRUP Temizlik imajına uygun görünüm sergilenmesi.

– İş planında ve görev kartlarında tanımlanan işlerin, iş talimatlarına uygun ve belirlenen standartlarda yerine getirilmesi.

– Ekip şefi ve Proje müdürünün verdiği tüm görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi.

– Yapılan işin kontrol edilmesi ve raporlanması.

– Kullanılan malzemenin iş bitiminde düzgün ve temiz olarak depoya kaldırılması.

– Personel Yönetmeliğine riayet ederek çalışılması.

– Kayıp eşya sistemi hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulamak,

– Kendisine teslim edilen anahtarların sorumluluğunu taşımak şefin bilgisi dışında kimseye vermemek,

– Tüm hasar ve kayıplarla ilgili notları şefine bildirmek, kullandığı teknik araç ve gerecin bakımını yapmak,

– Programda belirtilmiş olan çalışma saatlerine uymak, – İletişim ve Eğitim programlarına katılmak ( yangın, ilk yardım, mesleki teorik ve uygulamalı)

– Tüm şikayet ve dileklerin amirlerine iletilmesi.

– Departmanın genel işleyişine bağlı olarak şefin vereceği iş programına uygun olarak çalışmak,

– Ek görevler var ise bu görevleri de, görev tanımına uygun takip etmek.

YETKİNLİKLER:

– Güvenilirlik

– Fiziksel Güç

– Dikkat ve titizlik

– İşe uygunluk

– Öğrenme ve kendini geliştirme

– Çalışkan olma – Azim ve kararlılık

– Talimatlara uyma

– Takımdaşlık

– Verimli iş çıkarma

– Özektin, olumlu tutum ve davranışlar,

– Enerjik, canlılık, ataklık. Müşteriye ait alanda sözleşmeli temizlik personeli çalıştırmaya başlamadan önce karşılıklı görüşülerek anlaşılan fiyat doğrultusunda bir sözleşme metni hazırlanır. Sözleşmede belirtilen şartlar doğrultusunda gerekli temizlik kimyasalları ve ekipmanları siparişi verilir. Müşterimiz bulunduğu lokasyonda temizlik hizmeti sözleşmeli temizlik personelini insan kaynakları departmanımız bularak gerekli yasal işlemlerin ardından operasyon departmanına personel teslim edilir. ÇETKAGRUP Temizlik operasyonundan sorumlu yöneticimiz temizlik personelimizi çalışacağı projeye götürerek oryantasyon eğitimini tamamlamasını sağlar.

İlk 15 günlük çalışma ile hizmete uygunluğu verilen eğitimleri uygulayabilirliği, konuşması, davranışları ve işe devam durumu hakkında yeterli görülen kişi kendi bünyemizde müşterimizle hazırladığımız sözleşme doğrultusunda sözleşmeli temizlik personeli olarak uzun yıllar bizimle çalışır. Sözleşmeli temizlik hizmeti verilen projelerde temizlik hizmetlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için belirli aralıklarla hizmet kontrolü yapılır. Belirli aralıklarla müşterimizle de bina turu atılarak temizliğine istekleri ve talepleri doğrultusunda hareket edilir. Müşteri ve personel memnuniyeti konusunda da müşterimizle düzenli toplantılar yaparak mevcut durumun iyileştirmesi ve korunması sağlanır.